top of page

הופיע הגיליון החדש של פרה דוקס - מס׳ 16!

מגזין ״פרה דוקס״ הוא היחידי בארץ המספק

לכבוד הנאגלה הרביעית של הבחירות - גיליון מיוחד

המוקדש לכל המוטציות והווריאנטים הפוליטיים

המשבשים את מערכת החיסון הדמוקרטית בישראל.

 

64 עמודים של תעמולה סאטירית שלא עברו את

אישור וועדת הבחירות - ומחטיפים תגובה ציורית הולמת

לטירלול השלטוני בארץ באדיבות נבחרת משובחת

של קריקטוריסטים וכותבים מחוסנים, המתמחים

באיור דפי מסרים אנרכיסטיים

 

מו-טציות 2021! כנסו לרכוש את הגיליון הטרי

לפני שנמצא את עצמנו בבחירות החמישיות!

c.16.jpg
Paradox 15 Web 1111.jpg
ParaDoxCover14 .w.jpg
cover PD#13.jpg
cover PD#12.jpg
CoverPD11.jpg

רוצים לקבל את המגזינים שלנו למשך שנה שלמה? לחצו לפרטים >>

bottom of page